Świadectwo miłosierdzia

Naśladując Mistrza Miłosierdzia, jako wspólnota Ordo Dei, dajemy świadectwo miłosierdzia przez służbę: Dzieciom nienarodzonym, przez codzienną modlitwę i przez pomoc finansową matkom samotnym i wielodzietnym, które spodziewają się dziecka W parafiach gdzie są powołane wspólnoty Ordo Dei, odpowiadając na aktualne potrzeby konkretnej parafii, we współpracy z księdzem proboszczem Przez prowadzenie Więcej…