Przyjmowanie do Stowarzyszenia

Wstąpienie i przyjęcie do – Stowarzyszenia Życia Apostolskiego „Ordo Dei” Najświętszych Serc Jezusa I Maryi, – organizacja wewnętrzna stowarzyszenia, – realizacja celu apostolskiego, są zgodne z własną konstytucją według norm Kodeksu Prawa Kanonicznego o Stowarzyszeniach Życia Apostolskiego, kanony od 731 do 746.

Cele Stowarzyszenia

Jest nim wypełnianie polecenia  Naszego Pana Jezusa Chrystusa, przekazane przez Ewangelistę Marka: „ Czas się wypełnił, przybliżyło się Królestwo Boże; nawracajcie i wierzcie Ewangelii” (1, 14)Wezwani do osobistego „nawrócenia i wiary w Ewangelię”, jesteśmy świadomi naszej odpowiedzialności i powołania do tego, aby Porządek Boży – Ordo Dei wprowadzać w życie Więcej…