Przekaż 1% na rzecz Fundacji Dzieci Dzieciom

KRS: 0000 413 965
REGON: 001402835
NIP: 527 – 15 – 38 – 642

KONTA BANKOWE FUNDACJI 
Każda ofiara sercem dana – to „INWESTYCJA W DZIECKO” 
największy Skarb Narodowy 
BÓG ZAPŁAĆ 

RACHUNEK PODSTAWOWY
61 9233 0001 0009 7912 2000 0010

BANK DZIECKA POCZĘTEGO
06 9233 0001 0009 7912 2000 0030

FUNDUSZ DZIECI W KRYZYSIE
27 9233 0001 0009 7912 2000 0040

OBSŁUGA DOTACJI DLA DZIECI NIEPEŁNOSPRAWNYCH
48 9233 0001 0009 7912 2000 0050

Fundacja nie pobiera prowizji, obsługa jest bezpłatna

KONTA WALUTOWE
SWIFT CODE: PKOP PL PW
USD: IBAN PL 41 1240 5631 1787 0000 5084 1057
EURO: IBAN PL 30 1240 5631 1978 0000 5088 2630