• „BANK DZIECKA POCZĘTEGO” –  W 1993 roku, oddzielne konto zostało otworzone w celu udzielania pomocy samotnym matkom, które spodziewają się dziecka i matkom ubogich rodzin wielodzietnych, które spodziewają się następnego dziecka.

                   
„Każde poczęte dziecko jest darem od Boga dla rodziny ludzkiej”
 

„Więcej szczęścia jest w dawaniu aniżeli w braniu
                                                   (Dz. Ap. 20, 35)25 dnia każdego miesiąca w „Betlejem – Domus Panis Vitae” w Nadliwiu jest odprawiana Ofiara Eucharystyczna w intencji dzieci nienarodzonych, ich matek i ojców, z prośbą o decyzję rodziców zgodną z 5 przykazaniem Bożym „nie zabijaj”, aby wybrali życie, a nie śmierć dla każdego poczętego dziecka.

Zapraszamy wszystkich KSIĘŻY w dniu 25 każdego miesiąca, do włączenia się swoją intencją mszalną w Eucharystyczną obecność Chrystusa w życiu dzieci poczętych, czekających na swój dzień narodzin.

Każda modlitwa za dzieci nienarodzone to wkład w budowanie „Cywilizacji życia”.

  • „FUNDUSZ DZIECI W KRYZYSIE” – w kwietniu 1999 roku  zostało założone oddzielne konto w celu udzielania pomocy dzieciom w kryzysie;
     
  • „CHLEB I RYBY – KOSZ MARCJANA” – w lutym 2003 roku początek programu pomocy rodzinom dzieci niepełnosprawnych i     rodzinom dotkniętych bezrobociem. W latach 2003 do 2009 łączna  waga przekazanej żywności i odzieży wynosi 5214,1 kilogramów;
  • „UCIECZKA DO EGIPTU – SCHRONISKO ŚWIĘTEJ RODZINY” –  od 10 X 2004 w Nadliwiu jest możliwość dla bezdomnych  rodzin, które szukają schronienia, noclegu, bezpieczeństwa;
  • Wieloletnia współpraca z  „DOMEM DZIECKA W JULINIE”.