Fundacja "Dzieci Dzieciom"
E-mail: dziecidzieciom@gmail.com
Nadliwie 1 Strachów
05-287 Urle

KONTAKTAdres Fundacji
Fundacja "Dzieci Dzieciom"
Nadliwie 1 Strachów
05 – 281  Urle

Sekretariat Fundacji czynny od poniedziałku do piątku

Telefon:
(25) 624-04-07
E-mail: fundacjadziecidzieciom@gmail.com

 


KONTO BANKOWE FUNDACJI DZIECI - DZIECIOM
                   
Nr  61 9233 0001 0009 7912 2000 0010


Fundacja Dzieci - Dzieciom

Nadliwie, 05 – 281 Urle


KONTA WALUTOWE

SWIFT CODE: PKOP PL PW
 
USD:  IBAN PL  41 1240 5631 1787 0000 5084 1057

EURO:  IBAN PL  30 1240 5631 1978 0000 5088 2630BANK DZIECKA POCZĘTEGO

Nr 06 9233 0001 0009 7912 2000 0030FUNDUSZ  DZIECI  W  KRYZYSIE

27 9233 0001 0009 7912 2000 0040


OBSŁUGA DOTACJI DLA
DZIECI NIEPEŁNOSPRAWNYCH


Nr 48 9233 0001 0009 7912 2000 0050

Pieniądze wpłacone na wyżej podane konto z podaniem
imienia, nazwiska i nr PESEL wybranego dziecka
są własnością tego dziecka

 MAPA DOJAZDU