Historia

Jak powstała fundacja dzieci – dzieciom

Jak to się stało,
że w roku 1989

została powołana do istnienia
Fundacja Apostolstwa Eucharystycznego dla Dzieci Niepełnosprawnych Dzieci – Dzieciom ?

„Były to dla mnie, niespodzianka i zaskoczenie”, odpowiada ks. Krzysztof Małachowski o. s. – prezes Fundacji.
Nie znajduję innego wytłumaczenia, jak tylko w słowach Ewangelii św. Jana: „Kiedy byłeś młodszy, przepasywałeś się i szedłeś, dokąd chciałeś. Kiedy jednak się zestarzejesz, wyciągniesz swoje ręce, a ktoś inny cię przepasze i poprowadzi, dokąd nie chcesz” (J 21, 18).

Ucz2
Ucz3
Wero
SAMSUNG DIGITAL CAMERA
Zaza
1
Clip Image002
G
G012
IMG 0118
IMG 0285
Index 0068
Index 0069
Info1 0167
K9
Kat1
Kat2
Krzirz
Ks
L
L3
Magda
Mateu
Oboz
Oboz2
Oboz3
Oboz4
Oboz5
Oboz6
Oboz7
Oboz8
Oboz10
Oboz11
Obraz 001
Piotr
Pomoc
S   Copy
S
Start Frame
Start Frame1
Stud1
Stud2
Studio
Tvdd
Uch2
Ucz1

Różne drogi mojego życia zaprowadziły mnie w roku 1970 do USA. Do Polski zacząłem powracać w roku 1987. Na zaproszenie kilku księży proboszczów głosiłem rekolekcje wprowadzające w parafiach TRWAŁĄ ADORACJĘ Jezusa Eucharystycznego. Pierwsza parafia to Leszczyna k/ Bochni, następnie parafie
w Warszawie: Św. Józefa przy ul. Deotymy, Wszystkich Świętych, Miłosierdzia Bożego, św. Tereski od Dzieciątka Jezus i Miłosierdzia Bożego w Grodzisku.

(Apostolstwo Eucharystyczne w Polsce kontynuuję w łączności z Instytutem Corpus Christi, który powstał w Ameryce 1 grudnia 1985 roku z inicjatywy grupy katolików świeckich i księży. Celem Instytutu jest Ewangelizacja Eucharystyczna parafii, przez wyznawanie i umacnianie wiary w rzeczywistą obecność Jezusa Chrystusa w tajemnicy Eucharystii. Pracę tę podejmuję jako członek Kapłańskiego Stowarzyszenia Oblatów Mądrości).

W parafiach wyżej wspomnianych, powstawały kręgi dzieci i młodzieży pod nazwą „Apostołowie Eucharystii”. Rodzice dzieci specjalnej troski, głównie z mózgowym porażeniem dziecięcym, zaczęli mnie prosić o zabranie ich dzieci na rehabilitację do Ameryki. Było to trudne wezwanie, zacząłem więc szukać sposobów jak odpowiedzieć na te prośby.
Podróżując po świecie, zwiedzałem ośrodki dla dzieci niepełnosprawnych w różnych krajach: USA, Japonia, Włochy. Niemcy, Szkocja.

W latach sześćdziesiątych pracowałem w Laskach z dziećmi niewidomymi, ale o pracy z dziećmi z mózgowym porażeniem dziecięcym nie miałem pojęcia. Trzeba więc było nauczyć się na czym polega problem i jak w różnych krajach prowadzona jest rehabilitacja.

Konsultacje z fachowcami w tej dziedzinie w USA doprowadziły do oczywistego wniosku: wyjazdy za granicę z każdym dzieckiem to bardzo duży koszt,
a rehabilitacja to długi okres życia dziecka; bardziej praktyczne i korzystne jest przeznaczenie zebranych pieniędzy dla wielu dzieci w Polsce. Konsekwencją tych poszukiwań była DECYZJA, aby w Polsce powołać do istnienia specjalną fundację dla dzieci z mózgowym porażeniem dziecięcym.

Zaczęło się w lecie 1989 roku. W domu parafialnym w Laskach prowadziłem, razem z moimi przyjaciółmi, rekolekcje dla „Apostołów Eucharystii”. W tym czasie odwiedził mnie znajomy marynarz z Gdyni i prosił o pomoc rehabilitacyjną dla sześcioletniego Łukasza.

Był to dzień, kiedy zastanawiałem się, w jaki sposób dzieci mogą odpowiedzieć na wezwanie Pana Jezusa: „Uzdrawiajcie chorych” (Łk 10, 9)? Znałem już sytuację dzieci niepełnosprawnych w Polsce i wiedziałem, że w większości wypadków są one odizolowanie od swoich rówieśników. Integracja tych dzieci w czasie obozów letnich
z dziećmi sprawnymi, stanie się odpowiedzią na wezwanie Pana Jezusa. Dzieci specjalnej troski muszą przebywać w środowisku dzieci sprawnych. Zapytałem dzieci, które uczestniczyły w rekolekcjach: A jeśli w następnym roku zaprosimy na obóz dzieci niepełnosprawne, to czy znajdą one swoje miejsce wśród was? Usłyszałem odpowiedź:

„Będziemy opiekować się dziećmi niepełnosprawnymi”.
W następnych latach dzieci sprawne udowodniły jak przez przyjaźń, radość
i odpowiedzialność wypełnia się polecenie Pana Jezusa „UZDRAWIAJCIE”.

Tak powstała Fundacja Dzieci – Dzieciom: w odpowiedzi na wezwanie Pana Jezusa i na zapotrzebowanie społeczne, z pełnym zaufaniem Miłosierdziu Bożemu, że znajdą się na to odpowiednie środki finansowe.

W prowadzeniu rekolekcji pomagali mi moi przyjaciele: Krzysztof Broniatowski (był ministrantem w czasie, gdy pracowałem w parafii w Aninie) i jego żona Ania (grała na skrzypcach w zespole młodzieżowym „Heroldowie” w parafii w Aninie). Na moją prośbę Krzysztof, który jest prawnikiem, napisał statut Fundacji.
20 października 1989 roku Fundacja została zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Warszawy Pragi – Wydział Cywilny, otrzymując numer 264.
Nadzór nad Fundacją sprawuje Minister Zdrowia i Opieki Społecznej, potwierdzony decyzją Ministerstwa z dnia 23 października 1989 roku.
Muszę nadmienić, że notariusz sporządzający Akt Notarialny o ustanowieniu Fundacji miał wnuka Bartka, chłopca z mózgowym porażeniem dziecięcym.

Tak więc przepasany i prowadzony, od 1989 roku, idę tam, gdzie prowadzi mnie Jezus Eucharystyczny w Jego służbie i służbie dzieciom specjalnej troski, a także dzieciom znajdującym się w różnych potrzebach oraz ich rodzinom.

Wszystko to, o czym będzie mowa na następnych stronach, mogło się spełnić dzięki pomocy moich Współpracowników oraz Darczyńców i Wolontariuszy, ludzi dobrej woli, którzy wczuwając się w sytuację dzieci objętych opieką Fundacji, od początku pomagają duchowo, rzeczowo i finansowo.
Za całą pomoc składam serdeczne „BÓG ZAPŁAĆ”.

Od początku istnienia Fundacji, dzieci specjalnej troski otrzymały dużo pomocy i wsparcia od młodzieży akademickiej i młodzieży szkół średnich, którym wyrażam specjalne podziękowanie za pracę i poświęcenie. Życzę Wam Kochani, odwagi
i radości na drodze służby Jezusowi i dzieciom.

Dalsza pomoc młodzieży, wolontariuszy i darczyńców wciąż jest bardzo potrzebna – zapraszam do wspólnego tworzenia:

„DZIEŁA MIŁOSIERDZIA EUCHARYSTYCZNEGO”

OJCU BOGATEMU W MIŁOSIERDZIE,
CHWAŁA I DZIĘKCZYNIENIE
ZA KAŻDE DOKONANE DOBRO