Fundacja "Dzieci Dzieciom"
E-mail: dziecidzieciom@gmail.com
Nadliwie 1 Strachów
05-287 Urle

HISTORIA

"Służba Jezusowi Eucharystycznemu i dzieciom"
Co się działo na przestrzeni 20 lat?


1994 r. – Fundacja Apostolstwa Eucharystycznego obejmuje dom w Nadliwiu „Betlejem - Domus Panis Vitae”.

WYCHOWANIE INTEGRACYJNE

 

Pielgrzymki

 
1993 r.  - 7 do 13 czerwca -  Sewilla - 45 Międzynarodowy Kongres Eucharystyczny, następnie Fatima, Lourdes i La Salette;
1994 r. - 11 lutego - Częstochowa  - Światowy Dzień Chorych;
1997 r. - 25 maja do 1 czerwica - Wrocław – 46 Międzynarodowy Kongres Eucharystyczny.Obóz " Wschodzącego Słońca"(Łk 1, 78)

 
W lipcu i sierpniu organizowane są, dwutygodniowe turnusy formacyjno – integracyjne i rehabilitacyjne.

W latach 1990 – 2009 odbyło się 65 turnusów. Łącznie uczestników: dzieci i młodzieży niepełnosprawnych, dzieci sprawnych (AE), rodziców i kadry 3290 osób.

W turnusach  brały udział dzieci niepełnosprawne z Litwy, Rumunii, Białorusi, dziewczynka z Rosji, młodzież sprawna z USA i Hiszpanii.„Spotkania Betlejemskie”
 

Są to spotkania formacyjno –  integracyjne na początku każdego miesiąca: pierwszy piątek, sobota i niedziela. W latach 1994 – 2004 odbyło się74 spotkań, udział wzięło 3450 osób.
 
 • „Spotkania integracyjne” – w latach 1991 – 2004 było 32  spotkania, udział wzięło 2096 osób;
   
 •  „Ferie zimowe i spotkania szkoleniowe” - łącznie 20 spotkań, udział wzięło 411 osób.
   


 Rehabilitacja

 

 • W pierwszych latach istnienia Fundacji: „Szkoła rehabilitacji niemowląt” wczesna diagnostyka i rehabilitacja „niemowląt ryzyka” zagrożonych mózgowym porażeniem dziecięcym – liczba dzieci: 1502, liczba konsultacji lekarskich 1994;

 

 • „OBOZY NAZARETAŃSKIE” – rehabilitacyjne dla dzieci od O do 6 lat, 4 turnusy, liczba dzieci 60;
   
 • W latach 1990 – 2008 rehabilitacja dzieci z mózgowym porażeniem dziecięcym do lat 15: liczba dzieci 3783, liczba konsultacji lekarskich 5393; Od 2003 roku liczba wizyt rehabilitacyjnych i konsultacji lekarskich 1648;

 

 • Decyzją Wojewody Mazowieckiego z dnia 26 X 1999 roku, do Rejestru Zakładów Opieki Zdrowotnej Województwa  Mazowieckiego, został wpisany „SALUS PUEORURM”  NZOZ Poradnia Medyczno Rehabilitacyjna Fundacji Dzieci – Dzieciom;

 

 • Od roku 2003 prowadzona jest „REHABILITACYJNA SŁUZBA  WYJAZDOWA” pod nazwą  „TALITHA KUM” to znaczy „DZIEWCZYNKO, MÓWIĘ CI WSTAŃ” (Mk 5, 41). Są to wizyty rehabilitantek i pedagoga w domach 67 młodzieży i dzieci niepełnosprawnych w promieniu 100 km  od Nadliwia.


Usługi medyczno – rehabilitacyjne są bezpłatnie świadczone dzieciom niepełnosprawnym.
 


 

Pogotowie Eucharystyczne

 

 • „BANK DZIECKA POCZĘTEGO” -  W 1993 roku, oddzielne konto zostało otworzone w celu udzielania pomocy samotnym matkom, które spodziewają się dziecka i matkom ubogich rodzin wielodzietnych, które spodziewają się następnego dziecka.

                   
„Każde poczęte dziecko jest darem od Boga dla rodziny ludzkiej”
 

 • „FUNDUSZ DZIECI W KRYZYSIE” - w kwietniu 1999 roku  zostało założone oddzielne konto w celu udzielania pomocy dzieciom w kryzysie;
   
 • „CHLEB I RYBY – KOSZ MARCJANA” – w lutym 2003 roku początek programu pomocy rodzinom dzieci niepełnosprawnych i     rodzinom dotkniętych bezrobociem. W latach 2003 do 2009 łączna  waga przekazanej żywności i odzieży wynosi 5214,1 kilogramów;

 

 • „UCIECZKA DO EGIPTU – SCHRONISKO ŚWIĘTEJ RODZINY” –  od 10 X 2004 w Nadliwiu jest możliwość dla bezdomnych  rodzin, które szukają schronienia, noclegu, bezpieczeństwa;

 

 • Wieloletnia współpraca z  „DOMEM DZIECKA W JULINIE”.
   


W PRZYGOTOWANIU
 

 • Internetowa TV  „JA JESTEM <> DZIECI – DZIECIOM”;

 

 • „KONGRESY EUCHARYSTYCZNE DZIECI”.


DO ZOBACZENIA – SPOTKAJMY SIĘ NA NASZEJ STRONIE
www.dziecidzieciom.pl