Fundacja Dzieci – Dzieciom
Nadliwie, 05-281 Urle
tel. (25) 624-0407
e- mail: fundacjadziecidzieciom@gmail.com

Adres korespondencyjny w sprawie Kongregacji
Ks. Krzysztof Małachowski Kongregacja „Ordo Dei“
Nadliwie,  05-281 Urle
Tel. 608-720-333  albo (25) 624-04-07
e-mail: misjonarzeeucharystii@gamil.com lub adoracja1000@gmail.com

Konta bankowe
Dom Rekolekcyjny
14 9233 0001 0009 7912 2000 0080

Rachunek podstawowy
61 9233 0001 0009 7912 2000 0010

Bank Dziecka Poczętego
06 9233 0001 0009 7912 2000 0030

Fundusz Dzieci w Kryzysie
27 9233 0001 0009 7912 2000 0040

Obsługa dotacji dla dzieci niepełnosprawnych
48 9233 0001 0009 7912 2000 0050