KONTA BANKOWE

Dom Rekolekcyjny14 9233 0001 0009 7912 2000 0080 Rachunek podstawowy61 9233 0001 0009 7912 2000 0010 Bank Dziecka Poczętego06 9233 0001 0009 7912 2000 0030 Fundusz Dzieci w Kryzysie27 9233 0001 0009 7912 2000 0040 Obsługa dotacji dla dzieci niepełnosprawnych48 9233 0001 0009 7912 2000 0050

Dane kontaktowe

Fundacja Dzieci – DzieciomNadliwie, 05 – 281 Urletel. (25) 624 – 0407e- mail: fundacjadziecidzieciom@gmail.com Adres korespondencyjny w sprawie KongregacjiKs. Krzysztof Małachowski Kongregacja „Ordo Dei“Nadliwie, 05 – 281 UrleTel. 608 – 720 – 333 albo (25) 624 – 0407e-mail: misjonarzeeucharystii@gmail.com