Uzasadnienie Biblijne Kongregacji „Ordo Dei” Najświętszych Serc Jezusa i Maryi

„Oddawajcie cześć Chrystusowi Panu w waszych sercach i bądźcie zawsze gotowi odpowiedzieć każdemu,kto żąda uzasadnienia waszej nadziei”. (1 P 3,15 ) ORDO DEI – PORZĄDEK BOŻY zaistniał „pełnią łaski” w osobie Maryi Dziewicy z Nazaretu, o czym  zapewnia Bóg przez swego wysłannika Anioła Gabriela, gdy ten pozdrawia Maryję słowami: „Ave, Więcej…

Modlitwy Kongregacji „Ordo Dei”

Modlitwa Obecności (dziękczynna) Jezu, dziękuję za Twoją obecnośćJezu, kocham CiebieJezu, adoruję CiebieJezu, ufam TobieJezu, oświeć mnie, abym lepiej poznał(a) CiebieJezu, pomóż mi, abym zawsze był(a) Ci posłuszny(a)Jezu, proszę o łaskę silnej woli, abym służył(a) Ci wiernieJezu, należę do Ciebie, jestem Twój(a) na wieki wiekówAmen Modlitwa ta powstała w roku 1987 Więcej…

Życie konsekrowane

Członkowie Stowarzyszenia Życia Apostolskiego „Ordo Dei” Najświętszych Serc Jezusa I Maryi (trzy wspólnoty), składają następujące śluby, wypełniane zgodnie ze swoim stanem i powołaniem życiowym: Ślub metanoi, tzn. nawracania umysłu, serca i woli,   aby myśleć, kochać  i czynić jak Jezus, a w wypadku popełnienia grzechu śmiertelnego, utracenia łaski uświęcającej, natychmiastowego podjęcia Więcej…

Przyjmowanie do Stowarzyszenia

Wstąpienie i przyjęcie do – Stowarzyszenia Życia Apostolskiego „Ordo Dei” Najświętszych Serc Jezusa I Maryi, – organizacja wewnętrzna stowarzyszenia, – realizacja celu apostolskiego, są zgodne z własną konstytucją według norm Kodeksu Prawa Kanonicznego o Stowarzyszeniach Życia Apostolskiego, kanony od 731 do 746.

Świadectwo miłosierdzia

Naśladując Mistrza Miłosierdzia, jako wspólnota Ordo Dei, dajemy świadectwo miłosierdzia przez służbę: Dzieciom nienarodzonym, przez codzienną modlitwę i przez pomoc finansową matkom samotnym i wielodzietnym, które spodziewają się dziecka W parafiach gdzie są powołane wspólnoty Ordo Dei, odpowiadając na aktualne potrzeby konkretnej parafii, we współpracy z księdzem proboszczem Przez prowadzenie Więcej…

Cele Stowarzyszenia

Jest nim wypełnianie polecenia  Naszego Pana Jezusa Chrystusa, przekazane przez Ewangelistę Marka: „ Czas się wypełnił, przybliżyło się Królestwo Boże; nawracajcie i wierzcie Ewangelii” (1, 14)Wezwani do osobistego „nawrócenia i wiary w Ewangelię”, jesteśmy świadomi naszej odpowiedzialności i powołania do tego, aby Porządek Boży – Ordo Dei wprowadzać w życie Więcej…

Konstytucja Kongregacji „ORDO DEI”

Kongregacja „Ordo Dei ”Najświętszych serc Jezusa i Maryi Stowarzyszenie Życia Apostolskiego jest wspólnotą osób poświęconych służbie Bogu, żyjących duchowością „obecności Jezusa Eucharystycznego” w świecie współczesnym, są to: „Pielgrzymi obecności” – wspólnoty rodzin oraz osób żyjących samotnie w celibacie. „Misjonarze Eucharystii”  – wspólnota kapłanów i braci. „Misjonarki EucharystiiI”  –  wspólnota zakonna Więcej…