Obóz „Wschodzącego Słońca”

Program Obozu „Wschodzącego Słońca” jest wynikiem wielu lat doświadczenia służby Jezusowi Eucharystycznemu i dzieciom. Doświadczenie obozowe zaczęło się jeszcze w harcerstwie w latach 1945 – 48, w moich latach gimnazjalnych. Doświadczenie rekolekcyjne zdobywane stopniowo w ciągu blisko 55 lat kapłaństwa. Program obecnie proponowany i realizowany, powstawał stopniowo w okresie ostatnich Więcej…