Konstytucja Kongregacji „ORDO DEI”

Kongregacja „Ordo Dei ”Najświętszych serc Jezusa i Maryi Stowarzyszenie Życia Apostolskiego jest wspólnotą osób poświęconych służbie Bogu, żyjących duchowością „obecności Jezusa Eucharystycznego” w świecie współczesnym, są to: „Pielgrzymi obecności” – wspólnoty rodzin oraz osób żyjących samotnie w celibacie. „Misjonarze Eucharystii”  – wspólnota kapłanów i braci. „Misjonarki EucharystiiI”  –  wspólnota zakonna żeńska.

Na tym polega dzieło zamierzone przez Boga, abyście uwierzyli w Tego, którego On posłał J 6, 29

Jak odpowiada Pan Jezus? Zobaczmy, że nie mówi nic o podejmowaniu trudu ascezy, moralnych wymagań, długich modlitw, czy innych dobrych czynów. Mówi: Na tym polega dzieło Boga, abyście wierzyli w Tego, którego On posłał (J 6,29). Dzieło zamierzone przez Boga polega na uwierzeniu w Tego, którego Bóg posłał, czyli na uwierzeniu w Jezusa Chrystusa. Ależ my wszyscy w Niego wierzymy! Czyli wypełniamy to dzieło! Czy tak jest naprawdę? Czy wierzymy?

Mamy dziecko niepełnosprawne w naszej Rodzinie

Dla rodziców dziecka niepełnosprawnego pojawia się od jego narodzin wielkie zadanie na całe życie. Z biegiem lat, kiedy często niepełnosprawność się pogłębia, dziecko przybiera na wadze, a rodzicom ubywa sił, to zadanie rodzi dylematy: co dalej, co będzie, kiedy nas zabraknie? Postaramy się zgłębić wiedzę na ten oto temat i udzielić wszyatkich nurtujących Was odpowiedzi.

Jak formować parafię do wprowadzenia „Trwałej Adoracji”

Jak głęboka jest nasza wiara w obecność Pana Jezusa pod postacią chleba, w konsekrowanej Hostii? Potrzebna jest nam szersza refleksja nad tajemnicą obecności Pana w Najświętszym Sakramencie, potrzebne są świadectwa ludzi, którzy tę prawdę przeżywają głęboko i trwają wiernie na adoracji, potrzebne jest także stawianie pytań, ukazywanie problemów, wskazywanie możliwości apostolskiej posługi mającej na celu ożywienia wiary w tę niezwykłą obecność Boga pośród ludzi.Chcemy te tematy podjąć w tym miejscu naszej strony internetowej. Zachęcamy do Więcej…

Formacja Biblijna i Eucharystyczna w rodzinie

Czytać Biblię to przeglądać się w lustrze, które odbija moją twarz razem z twarzą Boga.Na pewno i w Twoim życiu nie brakuje sytuacji, w których tęsknisz za słowem od Boga. Tyle jest pytań w Twojej codzienności. Modlić się to „usiąść jak Maria Magdalena u stóp Chrystusa, aby słuchać Jego słów, albo raczej, aby Jego słuchać, Jego, który do nas mówi”. W rzeczywistości musimy być bardziej skupieni na Nim samym niż na Jego słowach. Nie uczynimy Więcej…

Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię

Słowa dzisiejsze, chociaż krótkie, niosą ze sobą to, co najważniejsze: „Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię”. O to właśnie pragnie nas prosić Jezus. O nawrócenie. To nic, że jesteś we Wspólnocie już kilka lat. To nic, że uczestniczysz we wszystkich Wieczernikach, a może i dniach skupienia. To nic, że właśnie wróciłeś z pielgrzymki do Medjugorje. Potrzebujesz nawrócenia. Każdego dnia od nowa potrzebujesz nawracać się. To znaczy popatrzeć od nowa, świeżym spojrzeniem na swoją wiarę, na Więcej…

Teologia obecności

Jezus nazywa siebie w Ewangelii wg św. Jana Chlebem Życia. Każdy z nas, każdego dnia je chleb. Chleb daje nam energię potrzebną do życia. I Chrystus wybiera taki symbol właśnie po to, żeby uzmysłowić nam, że żyjemy dzięki Niemu. Co więcej to przecież nie symbol, ale faktycznie sam Chrystus staje się tym Chlebem. On faktycznie karmi nas sobą. O ten chleb prosimy każdego dnia w modlitwie „Ojcze nasz”: Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj. Oczywiście Więcej…

Obóz „Wschodzącego Słońca”

Program Obozu „Wschodzącego Słońca” jest wynikiem wielu lat doświadczenia służby Jezusowi Eucharystycznemu i dzieciom. Doświadczenie obozowe zaczęło się jeszcze w harcerstwie w latach 1945 – 48, w moich latach gimnazjalnych. Doświadczenie rekolekcyjne zdobywane stopniowo w ciągu blisko 55 lat kapłaństwa. Program obecnie proponowany i realizowany, powstawał stopniowo w okresie ostatnich 22 lat, w czasie 68 turnusów formacyjno – integracyjnych i rehabilitacyjnych, najpierw w Zamczysku w Puszczy Kampinoskiej, a od roku 1994 w Nadliwiu. W turnusach Więcej…