Na tym polega dzieło zamierzone przez Boga, abyście uwierzyli w Tego, którego On posłał J 6, 29

Jak odpowiada Pan Jezus? Zobaczmy, że nie mówi nic o podejmowaniu trudu ascezy, moralnych wymagań, długich modlitw, czy innych dobrych czynów. Mówi: Na tym polega dzieło Boga, abyście wierzyli w Tego, którego On posłał (J 6,29). Dzieło zamierzone przez Boga polega na uwierzeniu w Tego, którego Bóg posłał, czyli na Więcej…

Jak formować parafię do wprowadzenia „Trwałej Adoracji”

Jak głęboka jest nasza wiara w obecność Pana Jezusa pod postacią chleba, w konsekrowanej Hostii? Potrzebna jest nam szersza refleksja nad tajemnicą obecności Pana w Najświętszym Sakramencie, potrzebne są świadectwa ludzi, którzy tę prawdę przeżywają głęboko i trwają wiernie na adoracji, potrzebne jest także stawianie pytań, ukazywanie problemów, wskazywanie możliwości Więcej…

Obóz „Wschodzącego Słońca”

Program Obozu „Wschodzącego Słońca” jest wynikiem wielu lat doświadczenia służby Jezusowi Eucharystycznemu i dzieciom. Doświadczenie obozowe zaczęło się jeszcze w harcerstwie w latach 1945 – 48, w moich latach gimnazjalnych. Doświadczenie rekolekcyjne zdobywane stopniowo w ciągu blisko 55 lat kapłaństwa. Program obecnie proponowany i realizowany, powstawał stopniowo w okresie ostatnich Więcej…