Fundacja "Dzieci Dzieciom"
E-mail: dziecidzieciom@gmail.com
Nadliwie 1 Strachów
05-287 Urle
Wróć do listy

Pomoc dla "Funduszu dla Dzieci w Kryzysie"

Dlaczego "Fundusz dla Dzieci w Kryzysie"?


Dlatego,  że regułą naszego postępowania jest Ewangelia, w słowach Jezusa znajdziesz odpowiedź:

„NIE POTRZEBUJĄ ODCHODZIĆ, WY DAJCIE IM JEŚĆ”  Mt 14, 16
 • Doświadczenie ostatnich kilkunastu lat pracy z dziećmi i dla dzieci z różnych środowisk, umożliwiło nam poznanie sytuacji materialnej i pozycji społecznej wielu rodzin w Polsce;
   
 • Stale, telefonicznie lub listownie, otrzymujemy prośby o pomoc, głównie od rodzin wielodzietnych i matek samotnie wychowujących dzieci;
   
 • Środki społecznego przekazu informują o zwalnianiu z pracy, o bezrobociu, o sytuacji dzieci: w rodzinach, w domach dziecka, w sanatoriach dziecięcych,  o dzieciach ulicy;
   
 • Otrzymujemy informacje, od osób potrzebujących pomocy, o  trudnościach z jakimi się spotykają z powodu biurokratycznych barier w urzędach mających służyć rodzinom oraz o braku wystarczających ustawowych  zabezpieczeń socjalnych dla rodzin wielodzietnych i dla  dzieci niepełnosprawnych.

To są powody dla których zapraszam Ciebie do OBECNOŚCI w życiu DZIECI W KRYZYSIE, którym możesz na nowo zapalić światło zgaszonej nadziei.

 Postaw „Kosz Marcjana”

 

Postaw „Kosz Marcjana” w Twoim kościele parafialnym, w szkole, w sklepie, gdzie tylko znajdziesz miejsce i otrzymasz zgodę, prosząc w ten sposób o: „CHLEB I RYBY” to znaczy o produkty żywnościowe dla dzieci z rodzin wielodzietnych, których ojcowie nie mają pracy, dla dzieci wychowywanych przez samotne matki, dla dzieci ulicy, dla dzieci niepełnosprawnych, których rodzice nie mają wystarczających środków do życia.

TE DZIECI CZEKAJĄ NA TWOJĄ OBECNOŚĆ W ICH ŻYCIU

Przyjmij zaproszenie do współpracy, wejdź do wspólnoty osób obecnych przez Miłość w życiu ludzi potrzebujących pomocy, jako znak Eucharystycznej Obecności Jezusa w Kościele. Najdoskonalszą formą  wspólnoty Kościoła  jest Eucharystia.

Im więcej zbierzesz – tym więcej rozdasz, im więcej rozdasz - tym więcej otrzymasz, aby znów rozdawać

Na „FUNDUSZ  DZIECI  W  KRYZYSIE”
można wpłacić na konto:

27 9233 0001 0009 7912 2000 0040

Każda  ofiara sercem dana, to „INWESTYCJA W DZIECKO”, największy Skarb Narodowy              

BÓG ZAPŁAĆ

 


 

 Jak to zrobić, jak postawić kosz Marcjana?
 

 • Na kartonie rysunkowym o wymiarach np. 50 cm na 100 cm, narysuj taki plakat jaki jest na pierwszej stronie ulotki: kosz i napisy  „Chleb i Ryby”,  „Kosz Marcjana”, dziękujemy za żywność dla „Dzieci w Kryzysie”;
   
 • Poproś o umieszczenie afisza i prawdziwego kosza lub pudełka w kościele parafialnym, w szkole,  w sklepie lub innym miejscu, poproś o możliwość wytłumaczenia w jakim celu stoi  „kosz” i  kto potrzebuje żywności;
   
 • Dary żywnościowe złożone do kosza:  w obrębie Warszawy lub blisko Nadliwia, odbierzemy pod wskazanym adresem. Będziemy również wdzięczni za przywiezienie darów do Nadliwia.
Włącz Twój „KOSZ MARCJANA” w „Tajemnice Światła”, wprowadzając w czyn „WYOBRAŹNIĘ MIŁOSIERDZIA” , a dzięki temu, stajesz się jego świadkiem.

ks. Krzysztof  Małachowski  o. s.

Nasz adres:
Dom Apostolstwa Eucharystycznego
Nadliwie,  05 – 281 Urle
Tel. (25) 624 – 0407;  608 – 720 - 333
fundacjadziecidzieciom@gmail.com
www.dziecidzieciom.pl
         
„Jest tu jeden chłopiec, który ma pięć chlebów jęczmiennych i dwie ryby, lecz cóż to jest dla tak wielu?”  J  6, 9
  
Z KOSZEM MARCJANA IDZIEMY PRZEZ  POLSKĘ ! aby „POLSKIM DZIECIOM W KRYZYSIE” zapalić światło zgaszonej nadziei.

„LOS NASZYCH POLSKICH DZIECI JEST W NASZYCH RĘKACH”               
Imię Marcjan znaczy:  „zbawiony przez Jezusa”