FUNDACJA APOSTOLSTWA EUCHARYSTYCZNEGO DLA DZIECI NIEPEŁNOSPRAWNYCH  DZIECI – DZIECIOM

Telefon:
+48 (25) 624 04 07
+48 608 720 333

E-mail:
fundacjadziecidzieciom@gmail.com
dziecidzieciom@gmail.com

Adres:
Nadliwie 1, Strachów, 05-281 Urle

Fundacja Dzieci - Dzieciom
REGON: 001 40 28 35   
NIP: 527 15 38 642
KRS: 0000 413 965
Bank: 61 9233 0001 0009 7912 2000 0010