Członkowie Stowarzyszenia Życia Apostolskiego „Ordo Dei” Najświętszych Serc Jezusa I Maryi (trzy wspólnoty), składają następujące śluby, wypełniane zgodnie ze swoim stanem i powołaniem życiowym:

  • Ślub metanoi, tzn. nawracania umysłu, serca i woli,   aby myśleć, kochać  i czynić jak Jezus, a w wypadku popełnienia grzechu śmiertelnego, utracenia łaski uświęcającej, natychmiastowego podjęcia wysiłku, aby przystąpić do spowiedzi
  • Ślub posłuszeństwa woli Bożej, życia w prawdzie i świętości oraz pełnego zaufania Miłosierdziu Bożemu
  • Ślub posłuszeństwa Ewangelii przekazywanej przez Urząd Nauczycielski Kościoła Rzymsko – Katolickiego oraz posłuszeństwa Ojcu Świętem, Biskupowi Rzymu

Celem podjęcia życia konsekrowanego na drogach współczesnego świata, służąc światu w drodze do zbawienia, jest osobista decyzja, aby „być w sprawach Ojca i wypełniać Wolę Ojca”  naśladując w tym naszego Mistrza Jezusa Chrystusa.

Kategorie: ORDO DEI

0 Komentarzy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.