Teologia radości papieża Franciszka jawi się więc jako w gruncie rzeczy bardzo minimalistyczna. Człowiek stykając się z Ewangelią, spotykając Pana Jezusa i słysząc o Jego miłości nabiera, dzięki ufności, „osobistej pewności” że jest kochanym przez Boga w sposób nieskończony i ponad wszystko. To rodzi w nim radość.

Kategorie: Tematy rekolekcji

0 Komentarzy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.