Jezus nazywa siebie w Ewangelii wg św. Jana Chlebem Życia. Każdy z nas, każdego dnia je chleb. Chleb daje nam energię potrzebną do życia. I Chrystus wybiera taki symbol właśnie po to, żeby uzmysłowić nam, że żyjemy dzięki Niemu. Co więcej to przecież nie symbol, ale faktycznie sam Chrystus staje się tym Chlebem. On faktycznie karmi nas sobą. O ten chleb prosimy każdego dnia w modlitwie „Ojcze nasz”: Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj. Oczywiście możemy mówiąc o chlebie w „Modlitwie Pańskiej” myśleć dosłownie o chlebie codziennym, a więc o tym wszystkim, co potrzebne nam jest do życia, możemy myśleć też o Słowie Bożym, które też jest dla nas szczególnym pokarmem, ale nie możemy zapomnieć, że w duchu Nowego Testamentu pod słowami chleba naszego powszedniego ukrywa się także Eucharystia.

Kategorie: Tematy rekolekcji

0 Komentarzy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.