Naśladując Mistrza Miłosierdzia, jako wspólnota Ordo Dei, dajemy świadectwo miłosierdzia przez służbę:

  • Dzieciom nienarodzonym, przez codzienną modlitwę i przez pomoc finansową matkom samotnym i wielodzietnym, które spodziewają się dziecka
  • W parafiach gdzie są powołane wspólnoty Ordo Dei, odpowiadając na aktualne potrzeby konkretnej parafii, we współpracy z księdzem proboszczem
  • Przez prowadzenie Fundacji Apostolstwa Eucharystycznego dla Dzieci Niepełnosprawnych Dzieci – Dzieciom
  • Odpowiadają roztropnie i praktycznie na potrzeby rodzin dzieci niepełnosprawnych lub dzieci w kryzysie
  • Przez budowanie „Mostu Przyjaźni” między dziećmi różnych narodowości zapraszając je do udziału w turnusach obozu „Wschodzącego Słońca” organizowanych przez Fundację Dzieci – Dzieciom

0 Komentarzy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.