• Modlitwa Obecności (dziękczynna)

Jezu, dziękuję za Twoją obecność
Jezu, kocham Ciebie
Jezu, adoruję Ciebie
Jezu, ufam Tobie
Jezu, oświeć mnie, abym lepiej poznał(a) Ciebie
Jezu, pomóż mi, abym zawsze był(a) Ci posłuszny(a)
Jezu, proszę o łaskę silnej woli, abym służył(a) Ci wiernie
Jezu, należę do Ciebie, jestem Twój(a) na wieki wieków
Amen


Modlitwa ta powstała w roku 1987 z przeznaczeniem dla osób uczestniczących w  „Wieczystej Adoracji Najświętszego Sakramentu”. Treść modlitwy  wyraża działanie „Łaski Bożej”, która jest mocą Bożą sprawiającą w nas to, że możemy Boga kochać, adorować, poznawać, ufać Bogu, okazywać posłuszeństwo woli Bożej, służyć Bogu i należeć do Boga.  Utrata „obecności” łaski Bożej pozbawia mnie zdolności praktykowania postaw o które proszę w tej modlitwie.
     
Warunkiem powrotu „obecności” łaski Bożej jest odpowiedź na pierwsze wezwanie Chrystusa: „Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię” (Mk 1,15), czyli decyzja na „FORMACJĘ MATANOI” –  metanoia  znaczy: nawrócenie, przemiana.
Instytut Corpus Christi  – 1987
 

  • Akt Konsekracji – Oddania siebie Jezusowi Eucharystycznemu

Jezu, mocą Ducha Świętego
obecny w słowie Dobrej Nowiny
obecny w Eucharystii,
przeniknij moje istnienie Twoim światłem,
Tobie oddaję moją wolność.
Swoim Człowieczeństwem,
przemień moje człowieczeństwo.

Oddaję siebie do dyspozycji
Twoich zbawczych planów:
zarządzaj moim umysłem,
moim sercem,
moją wolą.
Prowadź mnie drogą metanoi,
abym myślał tak jak Ty Panie,
kochał Twoją miłością,
czynił zgodnie z Twoją wolą.
Jezu obecny w Najświętszym Sakramencie
Tobie, poświęcam moje życie.

Jednoczę się z Ofiarą Twojego życia,
w darze Ojcu złożonego
w czasie Ostatniej Wieczerzy.
Ofiarą Krzyża
uobecnioną w Ofierze Eucharystycznej
uświęć mnie w Prawdzie.
i zachowaj od złego.

Panie podwyższony na krzyżu,
proszę, przyciągnij mnie do Siebie,
z Twoją Matką stoję przy krzyżu.
z Tobą przybity do krzyża,
jestem gotowy służyć Tobie
w miejscu i czasie
Tobie tylko wiadomym,
na krzyżu dla mnie
przez Ciebie wybranym.

Z Tobą daję się złożyć do grobu
oraz wszystkie moje ludzkie
zamiary i plany.
Pozwól mi z Tobą zmartwychwstać,
aby całe moje istnienie i działanie
było zwycięskie Twoją odwagą
i skierowane tylko na główny cel:
poznanie jedynego prawdziwego Boga,
oraz Ciebie Jezusa Chrystusa.   
Amen
 

  • Rozmowa z Maryją Matką Eucharystii

Maryjo pełna łaski,
Świątynio Ducha Świętego
Służebnico Pańska,    
Matko Słowa Bożego,
Które w Tobie stało się Człowiekiem
I zamieszkało wśród nas,
Matko Chleba Życia
Za Życie świata,

MATKO EUCHARYSTII,
Naucz nas troszczyć się
O pokarm, który trwa na wieki,
Abyśmy przez wiarę w obecność
Jezusa w Eucharystii,
Wypełniali dzieła zamierzone przez Boga.

MATKO EUCHARYSTII
Pod Krzyżem stojąca,
Pomagaj nam uczestniczyć
W Ofierze Eucharystycznej Twego Syna
I wołać każdego dnia:
„Panie dawaj nam zawsze tego Chleba”.
Matko, sprawy Syna
W Niepokalanym Sercu rozważająca,
Ucz nas rozważać i adorować.

MATKO EUCHARYSTII,
Matko Miłosierdzia,
Naucz nas służyć Synowi Bożemu
We wszystkich Jego
„Braciach Najmniejszych”
Amen

Instytut Corpus Christi – 1996

  • Prośba o powołania do Kongregacji „Ordo dei”

Panie żniwa,
wyślij robotników
na Twoje żniwo.

Wielkie jest żniwo
na które nas posłałeś,  
W Imię Jezusa,
prosimy Cię Ojcze
o robotników mocnych,
odważnych i zdecydowanych
do służby Jezusowi Eucharystycznemu
i dzieciom.

Panie Jezu wybierz
Swoich przyjaciół:
spośród wielu rodzin,
spośród kobiet i mężczyzn,
spośród dziewcząt i chłopców,
którym „oznajmisz to wszystko
co usłyszałeś od Ojca Swego”,
aby czynili to, co Ty przykazujesz
i przynosili trwały owoc
jako Pielgrzymi Twojej Obecności,
w świecie, który Twój Ojciec
tak umiłował;

A wybrani przez Ciebie
Misjonarze i Misjonarki Eucharystii
„uświęceni w Prawdzie”,
szli jako świadkowie Twojej Obecności
dzieląc się wiarą
światła Ofiary Eucharystycznej,
miłością jedności Eucharystycznej,
nadzieją otrzymaną w adoracji Eucharystycznej.

Duchu Święty, Duchu odwagi,
Duchu Prawdy i Pocieszycielu,
daj prosimy światło tym,
których Jezus wybrał
do Swojej służby,
naucz ich i przypomnij im  
wszystko to, co Jezus
powiedział Swoim Apostołom.

Maryjo, Matko Szukająca,
szukałaś dwunastoletniego Jezusa
w świątyni,
i nauczającego Jezusa
wśród tłumu,
prosimy, szukaj obecnie
wśród dzieci, młodzieży i dorosłych,
powołań do służby
Jezusowi Eucharystycznemu.
Szukaj tych, którzy chcą
przez całe życie
„być w sprawach Ojca”
i wypełniać Wolę Ojca.”  
Amen

Ks. Krzysztof Małachowski, Święty Krzyż,  29 września 2006

Kategorie: ORDO DEI

0 Komentarzy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.