Jak głęboka jest nasza wiara w obecność Pana Jezusa pod postacią chleba, w konsekrowanej Hostii? Potrzebna jest nam szersza refleksja nad tajemnicą obecności Pana w Najświętszym Sakramencie, potrzebne są świadectwa ludzi, którzy tę prawdę przeżywają głęboko i trwają wiernie na adoracji, potrzebne jest także stawianie pytań, ukazywanie problemów, wskazywanie możliwości apostolskiej posługi mającej na celu ożywienia wiary w tę niezwykłą obecność Boga pośród ludzi.Chcemy te tematy podjąć w tym miejscu naszej strony internetowej. Zachęcamy do lektury i dzielenia się.

Kategorie: Tematy rekolekcji

0 Komentarzy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.