Fundacja "Dzieci Dzieciom"
E-mail: dziecidzieciom@gmail.com
Nadliwie 1 Strachów
05-287 Urle

AKTUALNOŚCI

"Służba Jezusowi Eucharystycznemu i dzieciom"
 

   
   


 

Polska ratyfikowała Konwencję ONZ

6 września prezydent RP ratyfikował Konwencję ONZ o prawach osób niepełnosprawnych, a 24 września 2012 r. w Nowym Jorku odbyło się oficjalne przekazanie aktu na ręce sekretarza generalnego ONZ

czytaj więcej

Obóz „Wschodzącego Słońca”

Celem Fundacji jest wspieranie rozwoju Apostolstwa Eucharystycznego oraz niesienie pomocy medyczno – rehabilitacyjnej, materialnej i duchowej dzieciom niepełnosprawnym, zwłaszcza dzieciom z wczesnym porażeniem mózgowym
czytaj więcej

Pomoc dla "Funduszu dla Dzieci w Kryzysie"

Postaw „Kosz Marcjana” w Twoim kościele parafialnym, w szkole, w sklepie, gdzie tylko znajdziesz miejsce i otrzymasz zgodę, prosząc w ten sposób o: „CHLEB I RYBY” to znaczy o produkty żywnościowe dla dzieci z rodzin wielodzietnych, których ojcowie nie mają pracy, dla dzieci wychowywanych przez samotne matki, dla dzieci ulicy, dla dzieci niepełnosprawnych, których rodzice nie mają wystarczających środków do życia
czytaj więcej

Program Betania "Dom Marty i Marii"

Troska o ich dobro duchowe to postawa Marii, troska o ich potrzeby rehabilitacyjne to postawa Marty. W taki sam sposób chcemy przyjmować dzieci z mózgowym porażeniem dziecięcym w Nadliwiu w Domu Fundacji Apostolstwa Eucharystycznego dla Dzieci Niepełnosprawnych Dzieci – Dzieciom
czytaj więcej

"Kochaj życie" i "Bank Dziecka Poczętego"

Jeśli nie wiesz, boisz się urodzić dlatego, że nie masz pieniędzy na utrzymanie i wychowanie dziecka
zadzwoń do Nas
czytaj więcej