Fundacja "Dzieci Dzieciom"
E-mail: dziecidzieciom@gmail.com
Nadliwie 1 Strachów
05-287 Urle

AKTUALNOŚCI


 

   
   

Dom rekolekcyjny Nadliwie

Zapraszamy na stronę Domu Rekolekcyjnego Nadliwie
czytaj więcej

"Pomagamy małym dziecom w rozwoju"

Przedmiotem naszego projektu jest zorganizowanie i przeprowadzenie terapii stymulacji i  wspierania rozwoju dla dzieci niepełnosprawnych w wieku  4 – 11 lat.
czytaj więcej

Tak chcę pomóc

Zapraszamy do współpracy
czytaj więcej

Obóz „Wschodzącego Słońca”

Celem Fundacji jest wspieranie rozwoju Apostolstwa Eucharystycznego oraz niesienie pomocy medyczno – rehabilitacyjnej, materialnej i duchowej dzieciom niepełnosprawnym, zwłaszcza dzieciom z wczesnym porażeniem mózgowym
czytaj więcej

Pomoc dla "Funduszu dla Dzieci w Kryzysie"

Postaw „Kosz Marcjana” w Twoim kościele parafialnym, w szkole, w sklepie, gdzie tylko znajdziesz miejsce i otrzymasz zgodę, prosząc w ten sposób o: „CHLEB I RYBY” to znaczy o produkty żywnościowe dla dzieci z rodzin wielodzietnych, których ojcowie nie mają pracy, dla dzieci wychowywanych przez samotne matki, dla dzieci ulicy, dla dzieci niepełnosprawnych, których rodzice nie mają wystarczających środków do życia
czytaj więcej

Program Betania "Dom Marty i Marii"

Troska o ich dobro duchowe to postawa Marii, troska o ich potrzeby rehabilitacyjne to postawa Marty. W taki sam sposób chcemy przyjmować dzieci z mózgowym porażeniem dziecięcym w Nadliwiu w Domu Fundacji Apostolstwa Eucharystycznego dla Dzieci Niepełnosprawnych Dzieci – Dzieciom
czytaj więcej

"Kochaj życie" i "Bank Dziecka Poczętego"

Jeśli nie wiesz, boisz się urodzić dlatego, że nie masz pieniędzy na utrzymanie i wychowanie dziecka
zadzwoń do Nas
czytaj więcej

Modlitwy Apostolstwa Eucharystycznego i Biblijnego oraz Kongregacji "Ordo Dei" - Modlitwa Obecności (dziękczynna)

Jezu, dziękuję za Twoją obecność
Jezu, kocham Ciebie
Jezu, adoruję Ciebie
Jezu, ufam Tobie
czytaj więcej

Akt oddania (konsekracji) siebie Jezusowi Eucharystycznemu

Jezu, mocą Ducha Świętego
obecny w słowie Dobrej Nowiny,
obecny w Eucharystii,
przeniknij moje istnienie Twoim światłem,
Tobie oddaję moją wolność
czytaj więcej

Hymn Kongregacji "Ordo Dei" Rozmowa z Jezusem Eucharystycznym

Tyś nakarmił Chlebem z nieba
Lud idący Twoją drogą,
Tyś nauczył jak żyć trzeba
Żyć miłością, a nie trwogą.
czytaj więcej

Rozmowa z Maryją Matką Eucharystii


Maryjo pełna łaski,
Świątynio Ducha Świętego,
Służebnico Pańska,
Matko Słowa Bożego,
Które w Tobie stało się Człowiekiem
I zamieszkało wśród nas,
Matko Chleba Życia
Za Życie świata
czytaj więcej

Prośba o powołania do Kongregacji "Ordo dei"

Panie żniwa,
wyślij robotników
na Twoje żniwo.
czytaj więcej