FUNDACJA DZIECI • DZIECIOM
Telefon: (25) 624-04-07
E-mail: fundacjadziecidzieciom@gmail.com
Adres: Nadliwie, 05–281 Urle

1% podatku dla Fundacji

PRZEKAŻ 1 % DLA FUNDACJI DZIECI - DZIECIOM

Korzystamy z pośrednictwa Fundacji "MŁODZI – MŁODYM"
Na zeznaniu podatkowym PIT prosimy wpisać

Numer KRS 0000270261 z dopiskiem
"Fundacja Dzieci – Dzieciom 2739"

KAŻDA NAWET NAJMNIEJSZA SUMA BĘDZIE WIELKIM WSPARCIEM DLA NASZEJ SŁUŻBY DZIECIOM SPECJALNEJ TROSKI
BÓG ZAPŁAĆ